Integritetspolicy

Logocorners Integritetspolicy


Din personliga integritet är viktig för oss.

Logocorner behandlar alltid personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Logocorner är personuppgiftsansvarig för uppgifterna du lämnar när du gör en beställning hos oss.


Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din

rätt till skydd av personuppgifter.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som både direkt och indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person.Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

I samband med en beställning på logocorner.se ber vi dig som kund endast att uppge information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal, ge dig korrekt service och säkerställa en trygg leverans.

de uppgifter vi samlar in är


  • Namn
  • E-postadress
  • Postnummer
  • Adressuppgifter
  • Mobilnummer

Överföring av personuppgifter

Logocorner värnar om dig som kund och din trygghet, därför lämnar vi aldrig ut dina personuppgifter till

en tredje part utan ditt godkännande
Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Logocorner behandlar endast dina personuppgifter så länge det krävs för att vi skall kunna fullfölja avtalet mellan oss och dig som kund. Vi spara din uppgifter i ett år Därefter kommer de att raderas, vi lagrar alltså

inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.


Vilka är dina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Logocorner behandlar dina personuppgifter:


Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Logocorner. Önskar du

det är du välkommen att kontakta oss.


Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.


Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att Logocorner raderar dina personuppgifter om du skulle vilja.


Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas

att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.


Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan

lagstiftning ligger till grund för behandlingen.


Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Logocorner behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål

till Datainspektionen.


Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Logocornerb är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.Länkar till andra webbplatser.

I händelse av att Logocorner.se innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Logocorner saknar

kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll.

Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.Kontaktinformation

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande vår Dataskyddspolicy.

Logocorner, org, nr 750305-6959  Ladugårdsgatan 10, 724 66 Västerås, info@logocorner.se

Tel, 0739 75 56 86Om logocorner


Logocorner designar unika och professionella logotyper åt små och stora företag världen över. Logocorner ägs och drivs av mig Jakob Sarwe.

Kontakt


info@logocorner.se

0739-75 56 86

Följ logocorner


Facebook

Instagram© 2018 logcorner

All Rights Reserved.